Výsledky vyhľadávania pre eso , po anglicky

ACE eso, po anglicky
AYER anglický filozof, predstaviteľ novopozitivizmu s tendenciou prechodu k lingvistickej filozofii, profesor logiky na Oxfordskej univerzite (Alfred Jules, *1910)
CARRIED niesol, po anglicky
CIRCLE koleso, po anglicky
FIELD teleso, po anglicky
PEANUT oriešok, po anglicky
SOLID teleso, po anglicky
WAKEMAN britský (anglický) hudobník, jeden z najznámejších sólových hráčov na klávesové nástroje, mnohými považovaný za najvplyvnejšieho klávesistu všetkých čias (Rick, *1949)
WHEEL koleso, po anglicky
WHEWELL anglický vedec, postupne profesor matematiky, mineralógie a filozofie morálky v Cambridge (William, 1794-1866)