Výsledky vyhľadávania pre esperantsky to

AKARO roztoč, po esperantsky
ATAKI útok, útočiť, po esperantsky
ATAKO útok, po esperantsky
EJO miesto, po esperantsky
ELEVATORO elevátor, po esperantsky
IDARO potomstvo, po esperantsky
LOKO miesto, po esperantsky
POZO postoj, (po esperantsky)
TROLO škriatok, trol (po esperantsky)
UEA svetový esperantský zväz