Výsledky vyhľadávania pre etapa vyvoja

LEADRE prvá etapa vývoja blesku, tiež lider
VÝVIN etapa vývoja