Výsledky vyhľadávania pre etik

AB značka kozmetiky, značka kozmetických výrobkov
ADAM téza z humánnej genetiky
ADAMS americký šachista, šachový teoretik a spisovateľ (Weaver Warren, 1901-1963)
ADOL prípona označujúca analgetiká
ADRESKA druh etikety
AHAVA značka prírodnej kozmetiky
ALAPIN litovský šachista a šachový teoretik židovského pôvodu (Semjon, 1856-1923)
ALBIN rumunský/rakúsky šachista a šachový teoretik (Adolf, 1848-1920)
ALBRECHT slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg a prekladateľ (Ján, 1919-1996)
ALEL(A) v genetike dedič. základ zraku