Výsledky vyhľadávania pre etivo

AFFABILE milo, prívetivo, vľúdne (hud.)
DREVO prírodný materiál, hmota stromov, hmota organického pôvodu vytvorená pri druhotnom tlstnutí kmeňov a vetví drevín delivým pletivom vo vnútri kmeňa (kambium)
EPIDERM pletivo nadzemných častí rastlín
GÁNIŤ byť zamračený, neprívetivo sa tváriť
CHLORENCHÝM asimilačné pletivo zelených rastlín
KALUS hojivé pletivo, novoutvorené tkanivo okolo zlomenej kosti (lek.)
KALUS novoutvorené kostné alebo väzivové pletivo v okolí zlomenej kosti, rastlinné pletivo vznikajúce na poranenom mieste dreviny, zával
KALYPTRA pletivo chrániace rastový vrchol koreňa vyšších rastlín, čiapočka (bot.)
KAMBIUM miazgové pletivo (bot.)
KANDELA jednotka svietivosti (značka cd)