Výsledky vyhľadávania pre etky

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
ABECEDA súbor všetkých písmen
ABECEDA súhrn všetkých písmen
ABECEDA všetky písmená
ADAKTÝLIA chýbanie všetkých prstov na končatine
AFTERPILLS antikoncepčné tabletky užívané krátko po styku, zabraňujúce uhniezdeniu vajíčka v maternici, tzv. “pilulka po“
AKTÍVA majetky bez dlhov
AKTIVIZMUS činná účasť na nejakom, predovšetkým verejnom dianí
ALATYR bájny kameň zo slovanskej mytológie, otec všetkých kameňov