Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre eur zd v o

AELE franc. skr. európskeho združenia voľného obchodu
BAROK európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou, diela vyhotovené v tomto
BAROKO európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou, diela vyhotovené v tomto štýle
EMEE európska asociácia pre vzdelávanie lekárov
EVI Európsky vzdelávací inštitút (skr.)
CHASIDIZMUS východoeurópske židovské náboženské hnutie v 17. storočí požadujúce zbožnosť a najmä zrušenie rozdielov medzi veriacimi a rabínmi, od 2. storočia pred n.l. silné judaistické hnutie v Palestíne
KARABAN zdomácnený byvol rozšírený po celej južnej Ázii, juhovýchodnej Európe a v Egypte
SAHIB v Indii zdvorilé označenie alebo oslovenie Európana
VAVRÍN juhoeurópsky vždyzelený ker