Výsledky vyhľadávania pre europska norma skratka

EN európska norma (skr.), Európske normy (skr.)
ETS European Telecommunication Standard, európska telekomunikačná norma (angl.skr.)