Výsledky vyhľadávania pre europsky umelecký sloh

BAROK európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou, diela vyhotovené v tomto
BAROKO európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou, diela vyhotovené v tomto štýle
GOTIKA európsky umelecký a stavebný sloh neskorého stredoveku (1250- 1500) charakteristický lomenými oblúkmi klenieb a okien