Výsledky vyhľadávania pre evalista

ČERMÁK český lingvista, medievalista a prekladateľ (Jan, *1962)
ECO taliansky spisovateľ, estetik, teoretik umenia semiotickeho zamerania, medievalista, predstaviteľ postmodernej filozofie (Umberto, *1932)
LE GOFF francúzsky historik - medievalista, predstaviteľ druhej generácie školy Annales (Jacques, *1923)
LEGOFF francúzsky historik - medievalista predstaviteľ druhej generácie školy Annales (Jacques *1923)
SEDLÁK slovenský historik medievalista (Vincent *1930)
SEDLÁK slovenský historik, medievalista (Vincent, 1930-2009)
VESELOVSKIJ ruský filológ, folklorista, medievalista, historik a teoretik literatúry (Alexandr Nikolajevič, 1838-1906)