Výsledky vyhľadávania pre evanjelický kňaz na 6 písmen

ADAMIŠ slovenský spisovateľ, publicista a evanjelický kňaz (Karol, 1813-1849)
DUBÍNY slovenský evanjelický kňaz (Ján, 1927-2008)
GÁBRIŠ slovenský evanjelický teológ, kňaz a pedagóg (Karol, 1919-1998)
HOLUBY slovenský vedec, botanik, polyhistor, národopisec, evanjelický kňaz, historik, archeológ, spisovateľ, etnograf, národný buditeľ (Jozef Ľudovít, 1836-1923)
HROBOŇ slovenský evanjelický kňaz (Ján Bohdan, 1938-2006)
HURBAN prvý predseda Slovenskej nár. rady slovenský dejateľ spisovateľ novinár politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 (Jozef Miloslav 1817-1888)
KATINA slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, spisovateľ a redaktor (Andrej Ľudovít, 1909-1968)
KOLLÁR slovenský politik, básnik a spisovateľ, ideológ Slovenského národného obrodenia a predstaviteľ českého národného obrodenia, jazykovedec, archeológ, evanjelický kňaz (Ján, 1793-1852)
KRIŽAN slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, historik, publicista (Ivan, 1891-1977)
LAUČEK slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a náboženský spisovateľ (Martin, 1732-1802)