Výsledky vyhľadávania pre evolucna teoria

AUTOGÓNIA teória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza
LAMARCKIZMUS evolučná teória rozšírená pred darvinizmom, vytvoril ju J. B. Lamarck
NEOBIOGENÉZA teória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza, autogónia
NEODARVINIZMUS z Darwinových myšlienok vychádzajúca evolučná teória, podľa ktorej vonkajšie podmienky nepôsobili na vývoj organizmov
NOMOGENÉZA evolučná teória považujúca vývoj za riadený predurčenými prírodnými javmi, neovplyvňovaný prostredím