Výsledky vyhľadávania pre ex

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
AAE Australian Air Express
ABAKA manilské konope, textilná surovina z vlákien filipínskeho banánovníka
ABAZA ruský politik a šľachtic (Alexandr, 1821-1895)
ABBAGNANO taliansky filozof, predstaviteľ pozitívneho existencializmu (Nicola, 1901-1990)
ABDULOV ruský herec (Alexander, 1953 – 2008)
ABE Army Background Experiment
ABI Available Bandwidth Index
ABLEGÁCIA vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia