Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre existujú

ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ANTIČASTICA objekt existujúci ku každej elementárnej častici, síce s rovnakou hmotnosťou, ale opačným nábojom
ATLAS krátko existujúci výrobca komiksov založený roku 1974
DANÝ doterajší, existujúci
DANÝ existujúci, súčasný
DENOTÁT predmet existujúci v realite
DOTERAJŠÍ doteraz existujúci
EPIFYT označenie organizmu, ktorý žije prichytený na povrchu živej rastliny. Najčastejšie sa používa v spojitosti s epifyticky rastúcimi rastliny, ale existujú aj epifytické baktérie, huby, riasy alebo machy
ILUZÍVNY existujúci len v predstave, neskutočný, vzbudzujúci dojem skutočnosti, veriaci nesprávnym predstavám
KODIFIKÁCIA usporiadanie podľa určitého systému, jednotná zbierka zákonov a predpisov, zachytenie existujúcej normy (jazykovej, právnej a pod.), uzákonenie