Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre farnost

ADMINISTRÁTOR dočasný správca farnosti, úradu
ADMINISTRÁTOR správca, dočasný správca farnosti, správca počítačovej siete
DEKANÁT správa fakulty vysokej školy alebo univerzity pod vedením dekana, farnosti v pôsobnosti dekana
FARÁR kňaz spravujúci farnosť
FARÁR kňaz, ktorý vedie farnosť
FARÁRI správcovia farnosti, kňazi
KOLATÚRA katolícky farný obvod, farnosť, patronátne právo
KURÁCIA časť farnosti s vlastným kostolom spravovaná ustanoveným kaplánom, expozitúra
PAROCHIA farnosť (zast.)
RKF rímsko katolícka farnosť