Výsledky vyhľadávania pre farnost

ADMINISTRÁTOR dočasný správca farnosti, úradu
ADMINISTRÁTOR správca, dočasný správca farnosti, správca počítačovej siete
DEKANÁT správa fakulty vysokej školy alebo univerzity pod vedením dekana, farnosti v pôsobnosti dekana
FARÁR kňaz spravujúci farnosť
FARÁR kňaz, ktorý vedie farnosť
FARÁRI správcovia farnosti, kňazi
KOLATÚRA katolícky farný obvod, farnosť, patronátne právo
KURÁCIA časť farnosti s vlastným kostolom spravovaná ustanoveným kaplánom, expozitúra
RKF rímsko katolícka farnosť