Výsledky vyhľadávania pre fede

AAF American Advertising Federation
AIBA Medzinárodná amatérska federácia boxu (angl. skr.)
AMAZONAS federálny štát Brazílie
BGS federálna pohraničná stráže (BGS) v Spolkovej republike Nemecko
BKA nem. skr. Bundeskanzleramt - kancelária spolkového kancelára - je Najvyšší federálny orgán
CAF africká futbalová federácia
CEV cudzia skr. pre Európsku volejbalovú federáciu
ČESKÁ REPUBLIKA názov západnej časti česko-slovenskej federácie v rokoch 1990 - 1992 (hist.)
ČSFR Česká a Slovenská federatívna republika (skr.)
ETUC európska odborárska konfederácia