Výsledky vyhľadávania pre fer po ang

BETLA slangový výraz pre spôsob hry v preferanse a v mariáši
BETLA spôsob hry v mariáši a preferanse (slang.)
CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (skr.), Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (angl. skr.)
DRIVER šofér, po anglicky
FAVOUR preferovať, po anglicky
PLACE atmosféra, po anglicky
PREFER preferovať, po anglicky
SCOPE oblasť, sféra, odbor, pole, po anglicky
TAMAR názov niektorých kômp Torpoint Ferry v Anglicku
UNFAIR nefér, po anglicky