Výsledky vyhľadávania pre figurín

GALIÓN zobákovité zakončenie prednej časti novodobých plachetníc s dekoratívnou figurínou
MANEKÍN panák, figurína
MANEKÝN figurína vo výklade
MANEKÝN figurína, panák
OSKAR crash-testová figurína
PANOPTIKUM zbierka zaujímavostí, múzeum voskových figurín slávnych osobností, divadlo rozmanitostí