Výsledky vyhľadávania pre filozof arab

ABUBACER arabský lekár, matematik, filozof a básnik žijúci v Španielsku, aj Ibn Tufajl (okolo 1100-1185)
AL-FÁRÁBÍ arabský učenec a filozof turkického pôvodu (870-950)
AVERROES arabský filozof (1126-1198)
AVICENNA arabský lekár a filozof (980-1037)
CHALDÚN arabský filozof, zakladateľ arabskej filozofie dejín, historik, verejný činiteľ (Ibn Chaldún, 1332-1406)