Výsledky vyhľadávania pre filozof grecky

AENEAS grécky spisovateľ a filozof, predstaviteľ gnosticizmu (cca 450-534)
AETIOS grécky doxograf, autor zbierky filozofických názorov, Aetios z Antiochie (okolo 100 po Kr.)
AINESIDÉMOS grécky filozof (1. storočie pred Kr.)
ALBINOS starogrécky filozof, predstaviteľ stredného platonizmu
ALEXANDER starogrécky filozof, hlavný predstaviteľ peripatetickej školy v Aténach (Alexander z Afrodízie, koniec 2.st. - zač. 3. st. pred Kr.)
ALKIDAMAS starogrécky filozof a rečník (Alkidamas z Elaie, 1. pol. 4. stor. pred Kr.)
ALTHEIDES grécky filozof (1193-1262)
AMMONIOS SAKKAS grécky filozof (cca 175-242)
AMMONIOSSAKKAS grécky filozof (cca 175-242)
ANAXAGORAS grécky antický filozof