Výsledky vyhľadávania pre filozof kant

BAUCH nemecký filozof, vychádzajúc z Kantovej Kritiky čistej súdnosti interpretoval Kantovo učenie ako teóriu kultúry ovládanú ideou hodnoty (Bruno, 1877-1942)
CASSIRER nemecký filozof, predstaviteľ marburskej školy novokantovstva (Ernst, 1874-1945)
FORSTER nemecký filozof, kritik Kantovho apriorizmu a Jacobiho iracionalizmu, prívrženec teórie spoločenskej zmluvy (Georg, 1754-1794)
JACOBI nemecký filozof, protivník Kanta (Friedrich Heinrich, 1743-1819)
RICKERT nemecký filozof, spolu s W. Windelbandom hlavný predstaviteľ bádenskej školy novokantovstva (Heinrich, 1863-1936)
SIGWART nemecký filozof, logik, blízky novokantovstvu (Christoph von, 1830-1904)
TOTALITA čas úplného zatmenia Slnka alebo Mesiaca, násilný režim formálnej, nejestvujúcej jednoty národa, úplnosť, celosť, filozofická kategória, vyskytujúca sa najmä u Kanta, kde tvorí jednu z 12 kategórií, syntéza jednoty a plurality
TRANSCENDENTÁLNY termín Kantovej filozofie „od počiatku vlastný rozumu a podmieňujúci skúsenosť, nie skúsenosťou získaný“, už rozumu dané, nezískané skúsenosti, presahujúci, prekračujúci
VVEDENSKIJ ruský filozof a psychológ, predstaviteľ novokantovstva (Alexandr Ivanovič, 1856-1925)
WINDELBAND nemecký filozof, spolu s H. Rickertom hlavný predstaviteľ bádenskej školy novokantovstva (Wilhelm, 1848-1915)