Výsledky vyhľadávania pre forma na 6

ABRAMOVIČ srbská performančná umelkyňa (Marina, *1946)
ADDAMSOVÁ americká sociálna pracovníčka a reformátorka (Jane, 1860-1935)
APOLLÓNIOS grécky filozof, predstaviteľ pytagoreizmu, náboženský reformátor (zač. 1. stor. - medzi 96-98)
KARAKOLA pohyb závodného koňa v kruhu, v 16. storočí bojová formácia jazdectva na boj proti pechote vyzbrojenej streľnými zbraňami
KNOX škótsky cirkevný reformátor, pôvodne katolícky kňaz, 1560 založil škótsku presbyteriánsku cirkev (John, asi 1505-1572)
MALEBRANCHE francúzsky filozof hlavný predstaviteľ protireformačnej (nescholastickej) katolíckej filozofie vo Francúzsku (kresťanský Platón) spolu s Geulincxom hlava okazionalizmu (Nicolas 1638-1715)
MALEBRANCHE francúzsky filozof, hlavný predstaviteľ protireformačnej (nescholastickej) katolíckej filozofie vo Francúzsku ("kresťanský Platón"), spolu s Geulincxom hlava okazionalizmu (Nicolas, 1638-1715)
PYTAGORAS starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik (asi 580-496 pred Kr.)
THÁKUR indický filozof, bengálsky básnik, prozaik, dramatik, mysliteľ, hudobný skladateľ, sociálny reformátor, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (Rabíndranáth, 1861-1941)
TYNDALE anglický náboženský reformátor (asi 1494-1536)