Výsledky vyhľadávania pre fosforec

ANAPAIT vodnatý fosforečnan železa a vápnika, trojklonný nerast
ANDREWSIT zásaditý fosforečnan železa a medi, nerast
APATIT fosforečnan vápenatý obsahujúci chlór alebo fluór, nerast
APATIT nerastný fosforečnan vápenatý, nerastná zložka fosfátov
AUGELIT zásaditý fosforečnan hliníka nerast
AUTUNIT fosforečnan uranylu a vápnika, nerast
CRANDALLIT zásaditý fosforečnan hliníka a vápnika, nerast
IZOKLAS zásaditý vodnatý fosforečnan vápenatý
KAKOXÉN vodnatý fosforečnan železa nerast
KAMPYLIT arzeničnan a fosforečnan chlóru a olova, nerast