Výsledky vyhľadávania pre foto archiv

ARCHIVÁCIA triedenie, usporiadanie a uchovávanie písomností, fotografií a pod. v archíve, archivovanie