Výsledky vyhľadávania pre fotos

GRANULA zrnko, zrno, hrudka, svetlejšie miesto mnohouholníkového tvaru pozorované na slnečnej fotosfére
CHLOROFYL listová zeleň, zelené rastlinné farbivo umožňujúce fotosyntézu
CHLOROPLAST časť rastlinnej bunky, v ktorej prebieha fotosyntéza
CHROMOSFÉRA vrstva hviezdnej atmosféry nad fotosférou a pod koronou
MIXOTROFIA výživa rastlín schopných fotosyntézy, ktoré však potrebujú k vývoju aj organické látky