Výsledky vyhľadávania pre fran skratka

AAI francúzska skr. úžitkového umenia
ABS do rúk (fran.skr.), aux bons soins (skr.)
AC Appellation d'Origine Contrôlée (skr.), klasifikácia vína vo Francúzsku (fran.skr.)
AELE franc. skr. európskeho združenia voľného obchodu
AGORA Accès Garanti et Optimisé pour les Régions et l'Aménagement des territoires (skr.), štúdie zo začiatku 21. storočia k nerealizovanému satelitu pre pásmo Ka (fran.skr.)
AME skr. Európskej menovej dohody (franc.)
ARI skr. tlačovej agentúry Francúzska
BIH Bureau International de l'Heure, Medzinárodná časová ústredňa (fran.skr.)
CCIR Commité Consultatif International Radiocommunication, Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie (franc.skr.)
CNU francúzska skr. Charty OSN