Výsledky vyhľadávania pre franc jakobin

JAKOBINIZMUS stupňovanie teroru a jeho obracanie do vlastných radov, podľa jakobínov z čias francúzskej revolúcie v 18. storočí