Výsledky vyhľadávania pre franc revolu

ANCIEN RÉGIME absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789, označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí, starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti
ASIGNÁT osoba, ktorá plní záväzok na príkaz tretieho, papierový peniaz za Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí
DANTON francúzsky revolucionár (Georges Jacques, 1759-1794)
DEKÁDA obdobie desiatich dní, desiatka, desiatka niečoho, napríklad kníh, rokov, v elektronike zapojenie sčítavajúce impulzy od 0 do 9, rozdelenie kalendára počas Veľkej francúzskej revolúcie na desaťdňové celky
JAKOBINIZMUS stupňovanie teroru a jeho obracanie do vlastných radov, podľa jakobínov z čias francúzskej revolúcie v 18. storočí
KARBONÁRI talianska a francúzska tajná buržoázna revolučná organizácia v 19. storočí, ktorá usilovala o zvrhnutie bourbonovskej dynastie
KOMÚNA obdobie revolučnej vlády vo Francúzsku
KONVENT zhromaždenie, schôdzka, zbor mníchov rovnakého kláštora, kláštor, francúzske revolučné národné zhromaždenie v roku 1792, ktoré vyhlásilo republiku
MALAE francúzsky revolucionár
MARAT francúzsky revolucionár, významný činiteľ Veľkej francúzskej revolúcie (Jean Paul, 1743-1793)