Výsledky vyhľadávania pre francuzsky lekar j

BOISDUVAL francúzsky entomológ — koleopterológ, ale hlavne lepidopterológ, lekár a botanik (Jean Baptiste Alphonse Dechauffour de, 1799-1879)
NOSTRADAMUS francúzsky lekár, astrológ a prorok, známy svojimi predpoveďami budúcnosti
PASTEUR francúzsky chemik, biológ a lekár, zakladateľ mikrobiológie, lekárskej imunológie a stereochémie (Louis, 1822-1895)
QUESNAY francúzsky ekonóm a lekár, hlavný predstaviteľ prvej ekonomickej školy fyziokratov a autor Ekonomickej tabuľky (1758, Tableau Economique), prvého modelu ekonomického kolobehu (Francois, 1694-1774)
SCHWEITZER nemecko-francúzsky protestantský teológ, filozof kultúry, lekár, muzikológ, klavirista, organista, významný etik a novozákonník, laureát Nobelovej ceny za mier (Albert, 1875-1965)
TOPINARD francúzsky antropológ a lekár, zakladateľ vývojovej antropológie (Paul, 1830-1911)