Výsledky vyhľadávania pre frekven

DETEKCIA premena vysokofrekvenčného napätia na nízkofrekvenčné
DETEKTOR druh prístroja, vysokofrekvenčný usmerňovač
FDD Frequency Division Duplex, frekvenčne delený duplex (angl.skr.)
FM frekvenčná modulácia (skr.)
HERTZ fyzikálna jednotka frekvencie, značka Hz
HERTZ jednotka frekvencie
HERTZ nemecký fyzik a mechanik, podľa ktorého je pomenovaná jednotka frekvencie hertz (Heinrich Rudolf, 1857-1894)
KMITOČET frekvencia
MFN Multi Frequency Network, mnohofrekvenčné siete (angl.skr.)
NFT Národná frekvenčná tabuľka (skr.)