Výsledky vyhľadávania pre funkcia

BIODYNAMIKA náuka o životných funkciách organizmu
CAPO DI TUTTI CAPI šéf šéfov, najvyššia funkcia v talianskej mafii
CAPODITUTTICAPI šéf šéfov najvyššia funkcia v talianskej mafii
COS goniometrická funkcia
CYKLOMETRICKÝ súvisiaci s funkciami arkussínus, arkuskosínus, arkustangens, arkuskotangens
DOCENTÚRA funkcia docenta
DUTIES funkcia, po anglicky
EIKONAL zobrazovacia funkcia (mat.)
FEDERÁCIA zväz, zväzok, združenie, zväz štátov s jednotnou vládou a štátnym občianstvom a niektorými vládnymi funkciami, spolkový štát
FUNKCE funkcia, po česky