Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre geo obd

ATLANTIK obdobie holocénu (geol.)
BOREÁL obdobie holocénu (geol.)
BÜCHNER nemecký spisovateľ (dramatik, prozaik), revolucionár a politický publicista predmarcového obdobia (Georg, 1813-1837)
DRUHOHORY obdobie vo vývoji Zeme, mezozoikum (geol.)
HOLOCÉN súčasná geologická perióda, najmladšie geologické obdobie
JURA geologické obdobie
JURA geologické obdobie druhohôr pred 213-144 miliónmi rokov
KRIEDA geologické obdobie (usadenina)
KVARTÉR najmladšie obdobie geologickej minulosti vyznačujúce sa striedaním chladných a teplejších období, vznikom a vývojom človeka, štvrtohory, antropozoikum
PALEONTOLÓGIA náuka o vyhynulých živočíchoch a rastlinách uplynulých geologických období skúmajúca skameneliny, paleobiológia