Výsledky vyhľadávania pre geol oblast

BARRANDIEN oblasť paleozoika v stredných Čechách, pomenovaná podľa francúzskeho geológa J. Barranda