Výsledky vyhľadávania pre germánsky boh búrky

DONAR starogermánsky boh búrky a hromu
THOR germánsky boh búrky a blesku, tiež Tor
TOR germánsky boh búrky