Výsledky vyhľadávania pre gluk

AMYLOLÝZA štiepenie škrobu pôsobením enzýmov na glukózu, dextríny alebo maltózu