Výsledky vyhľadávania pre grécký peniaz

DIDRACHMA grécky peniaz (hist.)
OBOL starogrécky peniaz, obolos
OBOLOS poldenár (hist.), starogrécky drobný strieborný peniaz, malá starogrécka minca, obolus
OBOLUS grécke platidlo, starší grécky peniaz
OBOLUS starogrécky drobný strieborný peniaz, malá starogrécka minca, obolos