Výsledky vyhľadávania pre gr armad

DAG Directorate for Geographical Affairs (skr.), organizácia prevádzkovaná Libanonskou armádou, zodpovedná za manažovanie geopriestorových informácií o Libanone (angl.skr.)
ELAS Grécka jednotná národnooslobodzovacia armáda
ELAS skr. gréckej armády