Výsledky vyhľadávania pre grecky epos

HESIODOS grécky básnik, tvorca gréckeho didaktického eposu (8.-7. stor. pred Kr.)