Výsledky vyhľadávania pre grecky po

AER vzduch, po grécky
AETIOS grécky doxograf, autor zbierky filozofických názorov, Aetios z Antiochie (okolo 100 po Kr.)
ALALA starogrécky vojnový pokrik
ALKIDAMAS starogrécky filozof a rečník (Alkidamas z Elaie, 1. pol. 4. stor. pred Kr.)
ALTIS grécky posvätný priestor
ANADROME rekurzia, po grécky
ANTI proti, po grécky, po latinsky
ARIS solúnsky (grécky) športový klub
ARISTOTELES starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), najväčší filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (384 pred Kr. - 322 pred Kr.)
ARRIANOS grécky historik, politik a filozof (asi 92-175)