Výsledky vyhľadávania pre grof v anglicku

MIDDLESEX tradičné grófstvo v Anglicku
NORFOLK región a grófstvo v Anglicku
RUTLAND grófstvo v Anglicku
SOMERSET nemetropolitné grófstvo, ceremoniálne grófstvo a tradičné grófstvo v Anglicku
WINDSOR kráľovský hrad ( tzv. zámok Windsor-od r.1110 anglická kráľovská rezidencia, ktorá sa nachádza vo Windsore (grófstve Berkshire v Anglicku).