Výsledky vyhľadávania pre guľovité bakteria

KOKUS baktéria guľovitého tvaru
MENINGOKOK baktéria guľovitého tvaru spôsobujúca hnisavé zápaly mozgových plien (blán)