Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre haje

CASUS BELLI dôvod na vojnu, zámienka na zahájenie nepriateľstva
GAMBIT zahájenie šachovej hry s obetovaním pešiaka
INAUGURÁCIA slávnostné zahájenie alebo uvedenie do úradu alebo hodnosti
INICIÁCIA zahájenie chemickej reakcie, vyvolanie, podnet, uvedenie do tajomstva, zasvätenie, u primitívnych národov obrad prijímania chlapcov medzi dospelých mužov
INICIÁCIA zahájenie, podnietenie
SPUSTENIE zahájenie štart
ŠTART začiatok, východiskový bod, okamih a miesto zahájenia závodu alebo športového stretnutia, vzlet lietadla, spustenie motora
ULTIMÁTUM kategorická požiadavka spojená s vyhrážkou násilia, naliehavá, bezpodmienečná požiadavka, výzva jedného štátu druhému, aby prijal určité podmienky alebo splnil požiadavky pod hrozbou zahájenia vojny, posledné napomenutie
ULTRAMONTANIZMUS hájenie centralistických záujmov katolíckej cirkvi a pápeža aj proti záujmom štátnym a národným