Výsledky vyhľadávania pre hala

ALEPPO starší názov mesta Halab
ANTIHALAČNÝ odstraňujúci nežiadúcu haláciu
ÁTRIUM dvor v dome, otvorená hala (archit.)
DARMOŠĽAP zaháľač (pejor.)
DRÁSALA trhala, driapala
DVORANA hala paláca
DVORANA hala v paláci
EKOTOXIKOLÓGIA výskum pôsobenia exhalátov na živé organizmy
FOYER aula, dvorana, hala
FOYER hala, sieň