Výsledky vyhľadávania pre hard disk skratka

DOM Disk on module (skr.), alternatíva voči tradičným počítačovým harddiskom (ang.skr.)
HD hard disk (skr.)
HDD harddisk (skr.)