Výsledky vyhľadávania pre havy

AKTUÁLNY časový, súčasný, časovo naliehavý, práve prebiehajúci
AKÚTNY naliehavý, súrny, bezprostredný, rýchle prebiehajúci (napr. choroba)
ANABÁZA dlhý pochod vojska, namáhavý návrat vojska, návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov
ANABÁZA namáhavý ústup vojska
BEZODKLADNÝ naliehavý, nevyhnutný
BLUMA druh veľkej slivky, nerozhodný, váhavý človek, darmožráč
BLUMA nerozhodný, váhavý človek, darmožráč
BRADY prvá časť zložených slov s významom zdĺhavý
ĎATEĽ užitočný šplhavý vták
FORORAKUS vyhynutý behavý vták