Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre historickych

ANALISTIKA podávanie historických skutočností v chronologickom poradí
ANTIHISTORIZMUS popieranie historického významu, odmietanie historických súvislostí a dejov
ARCHEOGRAFIA prepisovanie starých písomností a ich vydávanie, náuka o vydávaní historických prameňov
BOSNA jedna z dvoch historických krajín, tvoriacich Bosnu a Hercegovinu, krajina na Balkáne
ČERMÁK učiteľ, amatérsky historik, archeológ, numizmatik, múzejník, spisovateľ a popularizátor poznatkov v oblasti historických vied (Kliment, 1852-1917)
DÄNIKEN švajčiarsky spisovateľ, ktorý je známy svojimi prácami o mimozemskom ovplyvňovaní ľudskej kultúry od prehistorických čias (Erich von, *1935)
DIPLOMATÁR zbierka historických listín
GOSIOROVSKÝ slovenský historik a pedagóg, autor a spoluautor mnohých historických prác z dejín Slovenska (Miloš, 1920-1978)
HEURISTIKA zhromažďovanie historických prameňov a ich kritický rozbor
HISTORIOGRAFIA odborný súpis vydaných historických prác