Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre hl cast

ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
AGLUTINÁCIA zhlukovanie častíc pôsobením chemických alebo fyzických faktorov
AGLUTINÁCIA zhlukovanie častíc vplyvom fyzikálnych alebo chemických faktorov
AKREDITÁCIA poverenie, splnomocnenie, schválenie, prihlásenie sa pozvaných účastníkov konferencie, tlačovej besedy a pod. pri príchode
ANAFORA hlavná časť omše
ANENCEFÁLIA narodenie dieťaťa s nevyvinutou mozgovou časťou hlavy
ANULI časť dórskej hlavice
ARABÍN druh rastlinného gleja, hlavná časť arabskej gumy