Výsledky vyhľadávania pre hl myslienka

IDEA hlavná myšlienka
LEITMOTÍV príznačný, vedúci motív skladby, vedúca, hlavná myšlienka
NÁPAD náhla myšlienka
POINTA hlavná myšlienka, vyústenie príbehu