Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre hladis

AEROLÓGIA veda o vyšších atmosférických vrstvách z fyzikálnych hľadísk
AHISTORIZMUS podceňovanie historického hľadiska a dejín vôbec
AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
ANGLE hľadisko, po anglicky
ANTONYMÁ protikladné slová z hľadiska významu
ARACHNOENTOMOLÓGIA náuka o hmyze a pavúkoch zo zdravotníckeho a veterinárneho hľadiska
ASPECT hľadisko, po anglicky
ASPEKT poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol, dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku, slovesný vid
BALKÓN plošina so zábradlím vyčnievajúca z obvodového muriva, na ktorú je prístup z miestnosti, v divadle vyvýšená časť hľadiska nad prízemím
CORNER hľadisko, po anglicky