Výsledky vyhľadávania pre hlas, po anglicky

ACCORD súhlas, po anglicky
ASSENT súhlas, po anglicky
CALL hlas, po anglicky
CONSENT súhlas, po anglicky
NOT nesúhlas, po anglicky, anglický zápor (nie)
OK anglický súhlas, dobre, všetko v poriadku (z angl.)
OKAY súhlas, po anglicky
RADIO autorádio, rozhlas, rádio, rádioprijímač, po anglicky
VOTE hlas, po anglicky